Hidromasazhe

Hidromasazhe

Wellness - Hidromasazhe

Më poshte po rendisim disa nga hidromasazhe dhe lodrat e ujit më të përdorshme.

Hidromasazhe me Ajër

Eshte nje vend I vecante Brenda vaskes se pishines apo jashte saj ne te cilin del ajer me presion. Eshte I efektshem per terapine e muskujve.
Janë në dy forma:
-Në formë shkalle
-Në formë krevati

Hidromasazhe me Uje

Eshte nje vend I vecante Brenda vaskes se pishines apo jashte saj ne te cilin del uje me presion. Eshte I efektshem per terapine e muskujve.

Hidromasazhe me Uje nga dyshemeja

Ne nje vend te vecante te vaskes se pishines del uje ose ajer me presion

Kundra rryme me nje gryke apo me dy gryka

Kundra rrymat janë pajisje që nxjerrin uje me presion dhe të lejojnë të notosh në të kundërt. Në një farë mënyre keto e zmadhojne gjatësine e pishinës.

Këpurdhat

Janë lodra per fëmije qe e hedhin ujin ne forme kepurdhe dhe jane te vogla me lartesi 1,5m dhe me lartesi 3m.

Ombrellat

Janë lodra per fëmije qe e hedhin ujin ne forme ombrelle me lartësi 3m.

Pelikanët

Nga pjesa e murit të pishinës pelikanët hedhin ujë me lartësi dhe volume  të ndryshme

Ujvara

Nga nje lartësi e përcaktuar nga arkitekti, del një perde uji ne formë ujvare. Jane me gjatësi të ndryshme dhe me spesor te ndryshëm të perdes.