Kontakt

Rruga " Jani Vreto", nr.3, Tiranë, Shqipëri

Tel/Fax: +355 4 22 70 731 Cel: +355 69 2033095 / +355 69 2048581

info@powatec.al

Lini një mesazh