Rezidenciale

Pishina Rezidenciale

Pishina te gatshme me folie

Keto jane pishina me formë rrethore, fasule apo në formë tete me përmasa sipas katalogut www.unipool.de Mbas porosisë këto lloj pishinash kanë nevojë për një bazament betoni dhe gjithë pjesa tjeter realializohet nga specialistët e firmës POWATEC

Pishina te gatshme vetrorezine

Edhe në këtë rast pishina porositet me formë dhe përmasa sipas katalogut www.unipool.de . Ajo vjen e gatshmë dhe mbasi realizohet një bazament betoni, vendoset vaska e vetrorezinës dhe lidhet impianti i filtrimit.

Pishina betoni me veshje me liner

Mbasi realizohet vaska prej betoni e pishinës vishet me liner me ngjyrë sipas katalogut.

Pishina betoni me hidroizolim dhe pllaka

Kjo është pishina që ka gjetur më shumë aplikim në vendin tonë. Kjo sepse nuk ka kufizim fantazie përsa i përket formës së vaskës dhe kombinimit dhe ngjyrës së pllakave.

POWATEC ofron të gjitha llojet e pishinave rezidenciale.

Për më tepër mund të shkarkoni më poshtë katalogjet: