Menaxhimi i Pishinave Publike

Menaxhimi Pishinave Publike dhe parqeve akuatike

Kompania POWATEC ka një eksperiencë të gjatë në menaxhimin e parqeve akuatike si dhe të pishinave publike. Mbi shtatë vjet kompania jonë ka menaxhuar AQUADROMIN Tiranë një nga qëndrat më të mëdha në vend.  Së fundmi po menaxhohet me sukses kompleksi i ri DELTA PARK.