Shatërvane Publike

Shatërvane Publike

POWATEC është e specializuar në projektimin dhe në ndërtimin e shatërvaneve publikë.

Ne kemi projektuar dhe zbatuar shatervanin publikë të mëposhtëm:

  • Shatërvani në qëndër te qytetit të Shkodrës
  • Shatërvanin publik pranë Hotel Europa Shkodër
  • Shatërvani në qënder Velipojë
  • Shatërvanin e kompanisë Dajti Ekspres Dajt
  • Shatërvanin e kompanisë së naftës ERI Lac
  • Shatërvanin e kompanisë së ndërtimit KOTICA

POWATEC ofron të gjitha llojet e pishinave rezidenciale.