Ndërtimi

Ndërtimi

Ndërtimi i pishinave

POWATEC ndërton pishina duke filluar që nga pjesa ndërtimore deri në vendosjen e pllakës. Pra ne përfundojmë të gjithë ciklin e pishinës duke ja dorëzuar klientit me çelsa në dorë. Me specialistët më të kualifikuar ne llogarisim konstruksionet dhe ndërtojmë në kushtet më të vështira të terrenit dhe të motit duke siguruar një cilesi të lartë të punimevë tona.